Aktuell information om släktföreningen


Protokoll från årsmöte 2011
Protokoll från konstituerande stämma 2006
Stadgar för släktföreningen Löwhagen
Styrelse och funktionärer 2011-2016
Så här blir du medlem
Ekonomirapport 2006-2011
Kassarapport 2007-2008
Kassarapport 2008-2009
Ekonomirapport 2006-2010
Ekonomirapport 2009-2010
Medlemsmatrikel