Släktgren Fritz
Fritz, född 1895, död 1991, gifte sig 1923 med Anna Ekström, född 1902, död 1992
Barn Barnbarn Barnbarnsbarn Barnbarnbarnsbarn
Lennart, i äktenskapet med Tomas, sambo med Susanne Jim  
Britta Lindgren, död 2007 Larsdotter    
  Åsa, gift med Anders Larsson    
Birger, död 2007, gift med  Karin, gift med Ulf Hintze John  
Kerstin Svensson      
  Charlotte, gift med Henrik Düppe Elisabeth  
    Katarina  
Göran, död 1999, gift med Inger Magnus, död 2005, gift med Kristian  Albin
Abrahamsson Carina Johansson, död 2004 Charlotte, död 2004  
    Niklas  
  Anders Linda Alicia
    Isac Liam
    gift med Erika Karlsson  
  Hans, död 1994    
Birgitta gift med Gunnar Bengt, gift med Anna Gällstedt Helena  
Sjöberg, död 2006   Ulrika  
  Bertil, gift med Anna-Greta  Johan  
  Larsson Anders  
    Erik  
Trygve, gift med Marianne Sara, gift med Lars Nordin    
Österberg      
  Sofia, sambo med Sven  Bo  
  Svensson Majlis  
    Moses  
Gunnar, gift med Gun  Lovisa, gift med Christian Yngve  
Henningsson Holmgren    
  Karolin    
Barn: 8 Barnbarn: 20 Barnbarnsbarn: 17 Barnbarnbarnsbarn: 3
Gren Fritz total: 48
Läget januari 2013