Välkommen till släkten Löwhagens hemsida!

Besök våra länkar och bekanta dig med vår släkt. Vår släkt har funnits på släktgården Löfhagen i Korsberga minst sedan 1694. Elva släktgenerationer varav tio i rakt nedstigande led har ägt och drivit släktgården. Den åttonde generationen på Löfhagen - Karl och Augusta Magnusson - räknas som släkten Löwhagens närmaste anfäder. Karl och Augustas elva barn, som återfinns på fotot nedan, är våra grenfäder. Släkten Löwhagen omfattar i mars 2012 300 medlemmar, inklusive de adjungerade släktgrenarna Holmkvist, Berglund och Emma.

Syskonen Löwhagen uppställda för fotografen 1914. På filten Elvy. Från vänster Bengt, Ivar, Eric, Bertil, Greta, Martin, Abel, Josef, Fritz och Hanna.